(855) 23 959 666, (855) 77 217 700
ផ្ទះលេខ២៦ ផ្លូវលេខ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍

19
Jun
ដំណើរទស្សនកិច្ច
20
Jun
សិក្ខាសាលាស្តីពី "គន្លឹះក្នុងការបង្កើតស្លាយ PowerPioint ឱ្យបានល្អ"
22
Jun
កាប្រកួតសរសេរគំនូសភាសាចិន ម៉េងលី ជេ.គួច លើកទី៥
29
Jun
ការប្រកួតប្រជែងល្បឿនសរសេរពាក្យ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០

កម្មវិធីសិក្សា

រៀនភាសាដើម្បីបង្កើនបទពិសោធ
The 25th Open Field Study, Toul Kork Campus
How does strengthening your language skill impact your confidence and leadership skills?
ការប្រកួតបញ្ជេញសំឡេងភាសាចិន ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៥
Aii Talks Episode 4
Happy Teachers’ Day

ប្រវត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii

សាខាទួលគោកជាសាខាទី២នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ។ សាខាទួលគោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការរអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលតំបន់លំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមរហូតដល់ចំណូលខ្ពស់។

#AiiTK

https://toulkork.aii.edu.kh/storage/photos/aiitk/aiitk.jpg