មជ្ឈមណ្ឌលផែនការ និងការកំណត់ការងារ

មជ្ឈមណ្ឌលផែនការ និងការកំណត់ការងារ

ក្រុមហ៊ុនម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (MJQE) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៥ ដោយ​លោកវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី និងជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តោតសំខាន់លើការអប់រំ សុខភាព និងសង្គម និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍។

តាមរយៈការមើលឃើញពីការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (MJQE) បានបង្កើត​ មជ្ឈមណ្ឌលផែនការ និងការកំណត់ការងារ (Career Planning and Placement Center) ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សនិស្សិតទទួលបានបទពិសោធនការងារជាក់ស្តែង។

ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងមក មជ្ឈមណ្ឌលផែនការ និងការកំណត់ការងារ (CPPC) បានផ្តល់ឱកាសប្រហែល ៣២៣ ដល់សិស្សនិស្សិតមកពីទូទាំងប្រទេស។

សម្រាប់ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗ ចូលទៅកាន់ មជ្ឈមណ្ឌលផែនការ និងការកំណត់ការងារ (CPPC)

ទំនាក់ទំនងយើង

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ២៦ ផ្លូវលេខ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ: (855) 23 959 666, (855) 77 217 700

អ៊ីម៉ែល: info@aii.edu.kh

គេហទំព័រ: www.aii.edu.kh

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ