កម្មវិធីសប្បុរសធម៌

កម្មវិធីសប្បុរសធម៌

កម្មវិធីសប្បុរសធម៌មិនគ្រាន់តែផ្តល់ប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មវិធីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេ កម្មវិធីនេះបានផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់យើងផងដែរ។ មនុស្សជាច្រើនបានបង្កើត និងផ្តល់ទៅកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាទៀងទាត់ដើម្បីគាំទ្របុព្វហេតុដែលពួកគេជឿទៅលើ និងអ្វីដែលផ្តល់ជាផលវិជ្ជមានមកលើការរស់នៅរបស់ពួកគេ។ មនសិកាសង្គម គឺជាភាពចាំបាច់ ហើយយើងជឿជាក់ថាវាជាអ្វីដែលសិស្សានុសិស្សរបស់យើងត្រូវតែមាន។ សិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិករបស់យើងគិតថាពួកគេមានកាតព្វកិច្ចសីលធម៌ក្នុងការប្រើប្រាស់អ្វីដែលពួកគេមានដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ សម្រាប់សិស្សានុសិ្ស និងបុគ្គលិករបស់យើង ការរៀនសូត្រ ការយល់ដឹង និងការមានសមត្ថភាពលើកស្ទួយជីវិតអ្នកដទៃគឺជា សិទ្ធិដ៏ពិសេសមួយ របស់ពួកយើង។ បង្កើតសកម្មភាពទៅលើការទទួលខុសត្រូវដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង គឺជាផ្លូវដ៏ល្អមួយដើម្បីពង្រឹងគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង និងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាបានរស់នៅស្របទៅតាមបេសកកម្ម និងចក្ខុវិស័យរបស់សាលារៀនយើង។

ទំនាក់ទំនងយើង

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ២៦ ផ្លូវលេខ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ: (855) 23 959 666, (855) 77 217 700

អ៊ីម៉ែល: info@aii.edu.kh

គេហទំព័រ: www.aii.edu.kh

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ